Weryfikujemy: 

przestrzeganie zakazu konkurencji

pracę ochrony

pracę opiekunek

pracę pomocy domowych

zwolnienia lekarskie

kontakty nastolatków

kontakty partnera

cv kandydatów do pracy 

 

 

  

Zbieramy informacje:

o osobach, firmach, przedmiotach i zdarzeniach

w sprawach spadkowych, rozwodowych, odszkodowań

w sprawach administracyjnych,

w sprawach karnych i cywilnych 

w sprawach o wykroczenia

 

 

Poszukujemy:

uciekające dzieci

osoby zaginione

osoby ukrywajace się

dawnych znajomych

świadków zdarzeń

dowodów niewinności 

 

 

  

Pomagamy ofiarom, zbieramy dowody w sprawach:

przemocy domowej

mobbingu

stalkingu

oszustw

wymuszeń

fałszywych oskarżeń

kradzieży

innych przestępstw

 

  

Wykrywamy

i dokumentujemy:

szpiegostwo

zdradę

przestępstwa pracownicze

nieuczciwą konkurencję

kradzieże i dewastacje

przestępstwa komputerowe

 

 

Wykrywanie:

podsłuchu i podglądu pomieszczeń, pojazdów

podsłuch telefonów, komputerów

lokalizatorów GPS w pojazdach, towarach

inwigilacji

 

  

 

24 lata doświadczenia w sektorze prywatnych usług detektywistycznych, tysiące godzin zbierania i weryfikowania informacji, tysiące godzin prowadzonych obserwacji, setki skutecznie przeprowadzonych spraw, setki godzin profesjonalnych szkoleń to wiedza, umiejętności, doświadczenie, które wykorzystujemy w działalności detektywistycznej.

Swoją pracę wykonujemy z pasją, dbając o interes i dobro Klienta.

Działamy dyskretnie, zgodnie z prawem i jesteśmy lojalni, dochowujemy tajemnicy detektywistycznej, a w razie potrzeby stajemy przed Sądem w charaktrze świadków po stronie naszego Klienta.

W pracy wykorzystujemy nowoczesne środki techniczne niestosowane w innych nawet największych i najbardziej znanych firmach detektywistycznych w Polsce.

Technikę XXI wieku stosujemy w celu utrwalenia dowodów w prowadzonej sprawie, a także na potrzeby postępowania sądowego w sprawach cywilnych i karnych.

 

 

Kompleksowo świadczymy usługi dla biznesu w zakresie bezpieczeństwa informacji, ochrony kontrwywiadowczej firm.

Biuro Bezpieczeństwa Biznesu:

- wykrywanie nielegalnego podsłuchu

- wykrywanie podsłuchów w pojazdach, telefonach

- wykrywanie ukrytych kamer

- zabezpieczenia antypodsłuchowe

- wykrywanie lokalizatorów GPS w pojazdach, towarach

 

- doradztwo i konsultacje w zakresie bezpieczeństrwa biznesu, bezpieczeństwa osób i obiektów, ochrony V.I.P.

- ochrona kontrwywiadowcza firm (ochrona przed szpiegostwem gospodarczym)

- ochrona przed przestępczością pracowniczą, analizy zagrożeń i podatności

 

Biuro Wsparcia Detektywów:

- konsultacje w sprawach detektywistycznych

- doradztwo w wyborze techniki detektywistycznej

- dostawa sprzętu detektywistycznego

- wsparcie techniką detektywistyczną

- wypożyczalnia sprzętu detektywistycznego

- przygotowanie , produkcja środków technicznych na zamówienie

 

Współpracujemy z blisko setką firm detektywistycznych w Polsce m.in. w zakresie dostaw techniki detektywistycznej, wsparcia detektywistycznego i usług wykrywania podsłuchów, podglądu, lokalizatorów GPS, kontrinwigilacji.

 

Członek Stowarzyszeń dla profesjonalistów:

Biuro Detektywistyczne, prywatny detektyw Poznań, członek Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów, detektyw licencja
Detektyw, Ochrona VIP, Bezpieczeństwo Biznesu, Biuro Bezpieczeństwa Biznesu, International BodyGuard Association IBA

 

 

 

 

 

 

PADIO Poznań